Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта на Постановление на Министерския съвет се предлага намалението с 3 щатни бройки на числения състав в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГД "ИН) - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити в Министерство на правосъдието. Целта е да се компенсира числеността на персонала, осигурена във връзка със създаването на Министерството на инвестиционното проектиране.

Численият състав на ГД"ИН" се намалява от 4602 щатни бройки до 4599 служители.


Дата на откриване: 20.8.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 3.9.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари