Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа

С оглед повишаване прозрачността при търговията с ДЦК и създаването на механизми за улесняване участието на чуждестранни инвеститори на българския пазар на ДЦК, МФ предприе редица действия за насърчаване въвеждането в експлоатация на модернизирана технологична инфраструктура, осигуряваща паричен сетълмент по операциите с ДЦК, деноминирани в евро, в рамките на оперираната от Българска народна банка - Електронна система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК. Наред с обезпечаването на евров сетълмент, бяха предприети действия с оглед създаването на условия за включването на централен депозитар от държава-членка към българската депозитарна структура, обслужваща регистрацията и сетълмента на сделките с ДЦК.

Предвид факта, че реализацията на проекта изисква адаптиране на нормативната уредба за въвеждането му в експлоатация, МФ и БНБ предприеха процедура по изготвяне на изменения и допълнения по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 на МФ и БНБ (НИД на Нардба № 5). 


Дата на откриване: 22.8.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 4.9.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари