Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение на нормативни актове относно политиката на Република България на участие в международното сътрудничество за развитие

С Проекта на Постановление се предлагат изменения и допълнения в Постановление No. 234 на МС от 1 август 2011 г. за политиката на Република България на участие в международното сътрудничество за развитие (Обн., ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 9 август 2011 г., изм., бр. 6 от 22 януари 2013 г.) и в Постановление No. 1 на МС от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г., (Обн., ДВ, бр. 6 от 22 януари 2013 г., изм., бр. 9 от 1 февруари 2013 г., в сила от 1 февруари 2013 г., бр. 24 от 12 март 2013 г.).


Дата на откриване: 26.8.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 8.9.2013 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 септември 2013 г. 13:44:49 ч.
Bulgarian Platform for International Development

Заглавие

Коментар