Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на нов Устройствен правилник на Министерство на правосъдието и проект на Устройствен правилник на Министерство на правосъдието

С проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на правосъдието се цели установяване на оптимална структура, осигуряваща  по-добро взаимодействие между административните звена във ведомството.

Предвижда се министърът и неговия политически кабинет да имат пряка ангажираност с изпълнението на показателите за напредък в правосъдието, установени в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка на Европейската комисия.

Намалява се броят на дирекциите в министерството, с което се цели по-добра координация и управление на процесите.


Дата на откриване: 27.8.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 10.9.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари