Обществени консултации

Наредба за допълнение на Наредба № 6 от 5.04.2012 г. за компетентност на морските лица в Република България

Наредба за допълнение на Наредба № 6 от 5.04.2012 г. за компетентност на морските лица в Република България.

Предложените допълнения на чл. 67, ал. 2 и чл. 104, ал. 3 е във връзка с изпълнението на Решение № 368 на Министерския съвет от 18.06.2013 г. за приемане на стабилизационни и неотложни мерки за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес средата и за демократизиране на управлението, както и реализацията на програмата на правителството за подобряване на бизнес средата. С допълнението на чл. 67, ал. 2 се създава задължение за служебно удостоверяване на заявени данни и в случаите, когато същите не са служебно известни на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, но същите вече са събрани или удостоверени от друг компетентен орган в рамките на законоустановените му правомощия. С допълнението на чл. 104, ал. 3 се премахва заплащането на такса за извършване на проверка за автентичност на свидетелствата за правоспособност, когато проверката се извършва от заинтересованите лица чрез свободен интернет достъп до регистъра на морските лица. Предложените разпоредби създават предпоставки за комплексно административно обслужване.

Лице за контакт:

Петър Добрев Петров
Директор на дирекция "Инспекционна дейност"
Изпълнителна агенция „Морска администрация”
Телефон: 02 / 930 09 12
e-mail: petrov@marad.bg


Дата на откриване: 27.8.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 10.9.2013 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 септември 2013 г. 17:38:02 ч.
Бисеров

Браво

Браво, много добра идея! Колко малко е нужно за да станат някои неща!