Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства

С изменението и допълнението на Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства в българското законодателство се въвеждат изискванията на Директива 2013/28/ЕС на Комисията от 17 май 2013 година за изменение на приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства.

С Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства е въведена забрана за използването на олово, живак, кадмий и шествалентен хром при производството на превозни средства и резервни части за тях.

Поради факта, че в някои случаи технически е невъзможно да бъде избегната употребата на тези вещества в приложение II към Директива 2000/53/ЕО са изброени материали и компоненти на превозните средства, които са освободени от забраната. Освобождаването от забраната е обвързано с конкретни срокове.

За използването на олово в припой за запояване на изводите от стъкла с вграден електрически проводник, с изключение на запояване при многопластови стъкла с вграден електрически проводник, освобождаването от забраната изтече на 1 януари 2013 г. Оценката на техническия и научен напредък показа, че тази употреба на оловото е неизбежна, тъй като все още не са налице негови заместители. Във връзка с това с Директива 2013/28/ЕС се въвежда освобождаване от забраната за посочената употреба на олово за превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2016 г. и след тази дата и за резервни части за тези превозни средства.


Дата на откриване: 3.9.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 18.9.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари