Обществени консултации

Наредба за изискванията към единната среда за обмен на електронни документи (ЕСОД)

Наредбата за изискванията към единната среда за обмен на електронни документи (ЕСОД) е изготвена на основание на чл. 41, ал. 2 от Закона за електронното управление (ЗЕУ), (обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.). по съвместно предложение на министъра на държавната администрация и административната реформа и председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения. С наредба се уреждат изискванията към изграждането, функционирането и експлоатацията на единната среда за обмен на електронни документи (ЕСОД). Тя е в съответствие с изискванията на:

 • Българската национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт, приета с Решение на Министерския съвет № 482 от 28.06.2006 г.;
 • Решение на Европейската рамка за оперативна съвместимост; 
 • Комюнике СОМ (2006) 45 от 16 февруари 2006 г. на Европейската комисия - „Оперативна съвместимост на пан-Европейските услуги на Електронното правителство”; 
 • Комюнике СОМ (2006) 251 на Европейската комисия - „Стратегия за сигурно информационно общество – диалог, партньорство и разширение на възможностите”, както и други европейски и международни препоръки, стандарти и добри практики. С предлагания проект на наредба се уреждат: 
 • общите изискванията към изграждането, функционирането и експлоатацията на единната среда за обмен на електронни документи; 
 • пренос на документи през ЕСОД; 
 • идентификация на участниците в обмена през ЕСОД; 
 • сигурност на обмена през ЕСОД; 
 • контрол на електронните документи пренасяни през единната среда за обмен на електронни документи; 
 • база от данни с участниците в ЕСОД; 
 • регистрация на обмена през ЕСОД

Финансовите и други средства, необходими за прилагането на Закона за електронното управление, както и произтичащите от закона наредби, са строго специфични за всяка администрация и зависят от степента на съответствие на съществуващите информационни системи на изискванията, постановени в тях. Очакваните резултати от прилагането на Закона за електронното управление, както и на произтичащите от него наредби, са свързани както с повишаване ефективността на работа на административните органи, така и с подобряване качеството на предоставяните на гражданите и фирмите електронни административни услуги.


Дата на откриване: 23.6.2008 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Телекомуникации и информационнообщество
Дата на приключване: 30.7.2008 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари