Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проектът на постановление е изготвен в изпълнение на § 31, ал. 2 и 3 от Заключителните разпоредби на Постановление № 171 на Министерския съвет от 2013 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (ДВ, бр. 74 от 2013 г.). В съответствие с посочените разпоредби в Устройствения правилник на Министерството на финансите се предвижда преминалата от администрацията на Министерския съвет към Министерството на финансите дейност във връзка с националните стратегически програми за развитие да бъде осъществявана от дирекция „Икономическа и финансова политика“.
Проектът на постановление включва също така актуализация и прецизиране на текстове относно функциите на дирекция „Вътрешен одит“ и дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне“.
 


Дата на откриване: 11.9.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 26.9.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари