Обществени консултации

Постановление на Министерски съвет за създаване на Родопски драматичен театър ,,Николай Хайтов"

С проекта се предлага създаването на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов” в гр. Смолян.

Създаването на горепосочения културен институт се предлага на основание чл. 5, ал. 1 от  Закона за закрила и развитие на културата.

Професионален театър в Смолян е създаден в сезона 1952/53 г. Повече от 50 години театралната трупа оставя собствена диря в историята на българския театър. През годините там работят изключителни творци, като режисьорите Любен Гройс, Юлия Огнянова, Крикор Азарян, Леон Даниел, Вили Цанков, Теди Москов. Специфичната естетика на всеки от тях създава висококвалифицирани актьори и в Смолян са осъществени великолепни театрални представления.

С чл. 1, ал. 1, т. 4 от Постановление № 152 на Министерския съвет от 2010 г. за преобразуване на държавни културни институти, съществуващият тогава Родопски драматичен театър „Николай Хайтов” – Смолян е преобразуван, чрез вливане, в Драматичния театър „Н. О. Масалитинов” - Пловдив. С решение № 255 на Министерския съвет от 2012 г. е прехвърлено безвъзмездно правото на собственост върху театралната сграда на общината, а по-късно и движимите вещи: реквизит, гардероб, осветителна и озвучителна техника. Целият състав е съкратен и в региона не се извършва никаква театрална дейност, а хората са лишени от достъп до театрални спектакли. Цяла театрална система от творчески търсения и постижения е заличена. Обществеността в областта и театралната общност уместно реагира с различни граждански жестове, за да бъде създаден отново в Смолян жив театрален организъм, който да предлага на публиката си смислени театрални послания.  

 Създаването на  държавен театър е предложено и от Общинския съвет – Смолян, като съгласно Решение № 442 от 25.07.2013 г., общината се ангажира с предоставянето за управление, съответно за ползване на части от имот – публична общинска собственост за нуждите на новосъздадения културен институт, както и с осигуряването на възможност за безвъзмездно ползване на необходимите на театъра технически апаратури, театрален гардероб, реквизит, гримьорни, включително и с издръжката на предоставените помещения, произтичаща от ползването на електрическа енергия, отопление и други консумативи.

Финансирането на театъра ще се осъществява по реда и при условията на чл. 23а – 23в от Закона за закрила и развитие на културата. На новосъздадения държавен драматичен театър ще бъде утвърден разходен стандарт от 12,50 лв. на продаден билет в изпълнение на Постановление № 30 на Министерския съвет за 2013 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране през 2013 г. на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства. Съгласно Правилата за прилагане на делегирани бюджети в културните институти в областта на сценичните изкуства, утвърдени от министъра на културата, театърът ще получи авансово финансиране в размер общо на 60 000 лв. за периода от 1 октомври до 31 декември 2013 г. На базата на показателите, отчетени за тримесечието, ще бъде извършено преизчисление на полагащите се средства по реда на Методиката за определяне на средствата по чл. 23а от Закона за закрила и развитие на културата за 2013 г. Разходите за изпълнението на проекта през 2013 г. са общо в размер на 60 000 лв. Предлагам те да бъдат осигурени допълнително, над утвърдения бюджет на Министерството на културата, по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет.


Дата на откриване: 13.9.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 27.9.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари