Обществени консултации

Проект на Закон за Министерството на вътрешните работи

 Подготвянето на изцяло нов Закон за Министерството на вътрешните
работи (ЗМВР) е продиктувано, на първо място, от необходимото извършване на
важни и многобройни промени в законовата уредба на устройството и функциите
на министерството. От друга страна, е нарушена систематиката и цялостната
структура на действащия ЗМВР, в резултат на многократните съществени
промени в създаденият с него организационно-функционален модел на
Министерството на вътрешните работи (МВР), включително изваждането от
министерството на основни структури - служби за сигурност (през 2013 г. -
Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и Специализирана
дирекция „Оперативни технически операции”, а преди това, през 2008 г. -
Национална служба „Сигурност” и дирекция „Защита на средствата за връзка”).


Дата на откриване: 16.9.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 30.9.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари