Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица се предлага да бъде отменено данъчното облекчение за млади семейства.
Предложението за отмяна на данъчното облекчение за млади семейства е свързано с открита процедура по нарушение на правото на ЕС от Европейската комисия. Според Европейската комисия, данъчното облекчение за млади семейства създава преференциално данъчно третиране на доходите, придобити от местни за България физически лица, спрямо такива, които въпреки, че получават по-голяма част от доходите си в България, са установени за данъчни цели в друга държава – членка на Европейския съюз.
Друго предложение за промяна е свързано с приети промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия, съгласно които отпада задължението за отделна регистрация на земеделските производители като тютюнопроизводители. 
 


Дата на откриване: 18.9.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 1.10.2013 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 септември 2013 г. 11:14:34 ч.
Владимир

ЗАКОЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Това изменение ...е поредното ...и значи нищо ново ...единственото което означава е ... безсилност и слаба адекватност на акта .... многото поромени са показателни за трудно прлагане, неяснота и обхватност ....Нищо ново в АБСУРДИСТАН ..................... след като имаме Едноличен търговец съвмество със самоосигуряващото се лице .... е ...какво искате тогава от тази Титатична Мисловна Безмислица ......... как да бъде направен стбилен е всеобхватен законов акт .... в оригинално/социалистическия/ориенталски АБСУРДИСТАН т.е. БУЛГАРИСТАН ...опссс ...България ...

Жалко