Обществени консултации

Втори пакет с предложения за намаляване на административната тежест

В изпълнение на Решение № 368 на Министерския съвет от 18 юни 2013 г. за най-неотложните групи стабилизационни мерки и реализацията на Програмата на правителството, приета с Решение № 456 на Министерския съвет от 1 август 2013 г. е изготвен втори пакет от мерки за намаляване на административната тежест. Мерките за облекчаване на бизнес средата са предложени от ресорните министерства, областни управители и други органи на изпълнителната власт.


Дата на откриване: 18.9.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 2.10.2013 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
20 септември 2013 г. 08:54:52 ч.
Милена Тодинова

Предложение № 10 се отнася до услугата "Предоставяне на винетни стикери на хора с трайни увреждания"

Подкрепям направените предложения за намаляване на административната тежест при предоставянето на тази услуга на гражданите, още повече, че това са хора с увреждания, повечето от които са с двигателни проблеми. Накратко ще разкажа случая си, тъй като той попада в обхвата на Наредба № Н-19 от 2 декември 2008 г., но не е регламентиран изцяло в нея. Аз имам решение на ТЕЛК за група инвалидност. Не съм шофьор и съответно нямам шофьорска книжка. Омъжена съм. Със съпруга ми имаме лек автомобил, придобит по време на брака ни, който се явява съпружеска имуществена собственост. Тъй като той има шофьорска книжка за управление на МПС, лекият автомобилът е регистриран на негово име. За да удостоверя пред дирекция "Социално подпомагане", че съм съсобственик на нашия лек автомобил, който се води на името на съпруга ми, ми бе изискано да представя Удостоверение за семейно положение, което се издава от съответната община. Обръщам Ви внимание, че този документ - Удостоверение за семейно положение не е регламентиран като изискване във въпросната наредба (виж чл. 2, ал. 4, т. 1-7), в която ясно е указано, че касае "...получаването на безплатна едногодишна винетка за собствения си или съпружеска имуществена собственост лек автомобил.."(виж чл. 2, ал. 1). За да се представи това удостоверение пред дирекция "Социално подпомагане", първо трябва да се отиде в общината, да се внеса определената за въпросната услугата такса (обикновена услуга – 7 дни, цена 5 лева; бърза услуга – 3 дни, цена 7,50 лева; експресна услуга – 1 дни, цена 10 лева;), след което да се подаде заявление за издаването му. След изтичането на срока за издадането му, в зависимост от вида услуга, за който е внесена конкретната такса, повторно трябва де се отиде в общината за да се получи удостоверението, което всъщност се издава със срок на валидност 6 (шест) месеца. Чак след това бих могла, в срока му на валидност, да пристъпя към изпълнение на процедурата по наредбата. За мое голямо съжаление се оказа, че тона не е никак лесно, тъй като на стената до гишето, на което се приемаха документи бе поставен допълнителен надпис с големи букви, указващ, че освен копията на изискуемите документи, същите трябва да се носят и в оригинал за справка. Накратко от допълнителните указания беше ясно, че дори те да противоречат на нормативния акт, трябва да бъдат изпълнени. В резултат трябваше да представя следните документи:- моята лична карта;
- оригинал на ТЕЛК и копие на същото, заверено от мен на ръка с текст „Вярно с оригинала” и подпис;
- оригинал на свидетелство за регистрация на лекия автомобил и копие на същото, заверено от мен на ръка с текст „Вярно с оригинала” и подпис;
- оригинал на документ за платен годишен данък МПС и копие на същия, заверен от мен на ръка с текст „Вярно с оригинала” и подпис;
- оригинал от застрахователна полица за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и копие на същата, заверено от мен на ръка с текст „Вярно с оригинала” и подпис;
- личната карта на съпруга ми, каквото е изискването на чл. 2, ал. 4, т. 4 на наредбата.
- само оригинал на удостоверение за семейно положение, което остава в дирекция "Социално подпомагане";
От тези указания става ясно, че в този ден, в който аз бях в дирекция "Социално подпомагане" съпругът ми шофираше семейното ни МПС без оригинали на: свидетелството за регистрация на лекия автомобил, застрахователната полица за сключена застраховка "Гражданска отговорност", документа за платен годишен данък на МПС и личната му карта, т.е. на общо 4 документа, в нарушение на следните нормативни актове, а именно: чл. 100, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за движение по пътищата и чл. 11 на Закона за българските лични документи. Искам да обърна особено внимание, че данните от личните документи (л.к.) фигурират и в свидетелство за регистрация на лекия автомобил, и в застрахователна полица за сключена застраховка "Гражданска отговорност", и в документа за платен годишен данък. Искам да се извиня за многословието ми, но това което Ви описах по-горе ми дава основание да направя следните предложения за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2 декември 2008 г., без да претендирам за добър юридически изказ, което означава че предложените текстове биха могли да бъдат прецизирани, но без да се променя техния смисъл:

20 септември 2013 г. 18:17:19 ч.
dp.petrov

Поздравления

Най-накрая да дойде правителство, което се старае да засегне проблеми от живота на възможно най-много социални групи. И вече два пакета мерки - първо 24, сега 88 и всичките насочени към интересите на народа и облекчаването му - и на инвалидите, и на учениците, работодателите, че дори и купувачите на коли. БРАВО!!!

22 септември 2013 г. 12:11:37 ч.
Бисеров

Милост за земеделските производители

Според мен най-голяма подкрепа заслужава мярката за земеделските производители. Сега под предлог, че няма как да обвържат статута на земеделските производители с осигуряването им е въведено ежегодно пререгистриране. Това е все едно да имаш фирма, но всъщност да нямаш фирма, а тя да е едногодишна. Ако накрая на годината нямаш дейност или си на загуба, или ако не си подал отчет - веднага ти закриват фирмата. С това искам да призова защитниците на каузата на бизнеса - обърнете внимание на земеделските производители. Всички реват колко им е тежко, колко много отчети подават в НАП, НСИ и др., а не обръщате внимание на много по-тежката бюрокрация пред земеделските производители.
Чета в плана, че службата по зърното била против махането на сертификатите? Господа и дами, може ли да има държавен монопол върху една бележка за износ на зърно двайсет години след началото на прехода към пазарна икономика. Закрийте я тази служба ако това й е проблема. Този сертификат може да го издава всяка лаборатория.

22 септември 2013 г. 15:47:31 ч.
sastoilov

Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК)

Време беше да се промени безумният срок от 15 дни за издаване на ЕЗОК. Това ограничава много хора, на които им се налага да пътуват в ЕС и нямат време да вземат ЕЗОК преди пътуването. След като сме граждани на ЕС имаме право на безплатна спешна медицинска помощ във всяка държава-членка. Подкрепям също така и мерките, които предвиждат намаляване на различни такси, които не са съобразени с реалните разходи на администрациите за извършване на съответната услуга. Основен принцип на таксите е, че те покриват разходите за извършване на услугата, а не да се формира печалба. Този принцип в България обаче често не се спазва. Хубаво е, че се започва от някъде!

23 септември 2013 г. 12:58:28 ч.
Ivanasen

Точна така!

Браво на Бобева за тази инициатива! Крайно време е някой да облекчи живота ни и да премахне монополи и богаташчета каквито са нотариусите. Режимът за нотариална заверка на автомобилни продажи е напълно безсмислен и само им пълни гушките.

25 септември 2013 г. 10:52:32 ч.
Владимир

ВТОРИ ПАКЕТ С ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ

Здравейте,
Силно съм притеснен от това, че Министерства, общински управления и агенции са основните вносители на промените!!!??? Не съм сигурен, че изразяват точно те са носителите на подобрението, което очакваме...!? Това е могло винаги да се случи те самите са за това, а не да дават предложения ...това е НЕ ЛОГИЧНО .....
Примери за реални промени ...отсъстват ...в повечето случаи се коментрира отпадане нуждата от представяне на документи от публичните регистри ...та това не е промяна, по скоро е популистко...тези ведомства си имат вътрешен правилник и ред ...лесно биха заменили нелогичните текстове от нелогичните закони ... те са носители на права ...като подзаконови актове уреждащи неяснотите в законите ....безумно е ...те могат да тълкуват законите ...а те повдигат предложения , което е ПЪЛНА НЕДОМИСЛИЦА......и другото ...това са слаби мерки и уреждат в голяма част задълженията на чиновниците не на бизнеса и работещите .....Прах в очите .............е това..........Ч?
Реалните неща и проблеми ....... са реални и осезаеми те са подобряване и модернизация ...облекчаваща реалните работещи, нерботещи, пенсионери, деца и бизнес .... не и администрацията и чиновниците ........

Пример:
1. къде в света водомерите са собственост на собственика на апартамента, къщата ...в България ...само ...колкото и да е смущаващо .... обичайно са на тези които доставят услугата за да отчетат колко да фактурират ....към примера ... влизайки в произволен магазин Вие ли си носите касов апарат за да издадете фактура че сте платили или обратното ...???

2. Таксиметровия транспорт : как така основната роля в регулирането е в обсега на приоритети на Изпълнителна Агенция към Мин. на транспорта ....та това е ситуация от социализма ....когато Министерствата и агенциите са основните играчи поради спецификата на собствеността ....сега една ИА е концентрирала всичко свързано с таксиметровия транспорт ....та това е корупционна практика ... тяхната истинска сила е текущ контрол за спазване на законодателството ...не и издаването и регулирането на лицензи ....това е приоритет на общинските служби ....та това си е приоритет на самата Община ...те трябва да са основните регулиращи (спрямо законовата уредба ) въпроси и пазар .... как така ...държавна агенция иземмва ролята на Общината да определя колко таксита да има и лицензи, как изглеждат такситата, шофьорите, задълженията, оборудването им ...както и да го контролират и развиват ако има нужда и да го подобряват и прочие ,,,,това е изключителен приоритет на Общината .....как държавата в лицето на една Агенция изземва силно специфични функции .........

Не знам ...работил съм такси в Англия ....колко ясно е всичко ...тук водовъртежи около Държавното ..... някой живеят в Социализма ...и не могат да се надскочат ....

Смущаващо е ...и за мен лично

25 септември 2013 г. 12:19:54 ч.
Finland

Заглавие

Вкарайте България в топ 15 на класацията DoingBusiness.org

25 септември 2013 г. 12:41:33 ч.
Владимир

ВТОРИ ПАКЕТ С ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ II

За да съм по конкретен за таксимтровия превоз
http://rta.egov.bg/service.aspx?FormID={43633FB5-967F-490D-8C54-5A70B3EE0FB8}

ДЕЙНОСТ: ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ:

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 12, ал. 5 от Закона за автомобилните превози и чл. 10, ал. 1 от Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници
КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

Та какво си говорим ...таксите се събират от ИА ....???!!! Те правят регистрацията ...???!!! Таксиметровия шофьор ...те го преценяват...????!!!!

Общината ...само му одобрява ...и спрямо техните нужди ....та в в Общината незнаят дори колко им трябват ....и колко имат ....един път регистрирани таксиджиите могат да карат в цяла БЪЛГАРИЯ ....сто пришки им излизат докато го направят ... и за какво ... парсата я обира Изпълнителна Агенция, а Общината само се потят какво да правят ...без нищо

Споделена ОТГОВОРНОСТ и приходите в държавната агенция ...това е възмутително ....Държвата е иззела дейността на Общините ... и не случайно те си искат това което им е по природа, логика и без това го правят ....само че чиновниците от Държавната Агенция обират парсата и бонусите ...а Общинарите ...черната работа ...... това им е естествената функция ....

Е разбирам ги хората ...от Общините .........това го правят чиновниците и Министрите .............и политиците им помагат ...защото приемат на политическа воля .......глупости

25 септември 2013 г. 12:51:56 ч.
Владимир

ДО Finland

В класацията която даваш за идея DoingBusiness.org на Световната банка
Грузия е на 9-то място
Македония е 23-то място
Армения е 32-място
ТУНИС е на 50-то място

..Ние на 66-то място

Е тези 83 мерки няма да ни докарат дори и 1 място напред .... вижте хазарта в предложенията ...Смях в залата ............................