Обществени консултации

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2007 г. за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по

Във връзка с Решение № 368 на Министерския съвет от 2013 г. за приемане на стабилизационни и неотложни мерки за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес средата и за демократизиране на управлението и Решение № 456 на Министерския съвет от 2013 г. за приемане на Програма „Държавност, развитие, справедливост – икономически и социални приоритети на правителството на Република България”,  и с оглед съобразяване с мярка, № по ред 129 и № 230, от Плана за намаляване на административната тежест се разработи настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2007 г. за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания се предлагат промени със следните мотиви:

            І. По мярка № по ред 129, № 230, от Плана за намаляване на административната тежест.

            С оглед прецизиране на текстовете свързани с прекалено дългия срок за регистрацията по вписване в регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания и съобразяване с препоръките на Съвета за административна реформа, в т.ч. и с изискванията на Плана за намаляване административната и регулаторната тежест за бизнеса се разработи проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2007 г. за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания

            Проектът се разработи и с оглед предложения § 2 от проекта на ЗИД на ЗИХУ се предложи ал. 4 от чл. 35 да се заличи, и да се създаде нова ал. 6, съгласно която условията и редът за вписване и заличаване в регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания се определят в наредбата по ал. 5.


Дата на откриване: 20.9.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 5.10.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари