Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление №110 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет

С Решение № 1057 от 20 декември 2012 г. Министерският съвет прие Националната програма за развитие: България 2020. С това решение управлението, наблюдението и контролът по изпълнението на документа са възложени на министъра по управление на средствата от Европейския съюз. С Постановление № 171 на Министерския съвет от 15 август 2013 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация е предвидено, че дейността във връзка с националните  стратегически програми за развитие преминава от администрацията на Министерския съвет към Министерството на финансите, като предстоят и съответните промени в Устройствения правилник на Министерство на финансите.
Националната програма за развитие: България 2020 е рамков дългосрочен документ, който въз основа на анализ на ситуацията в страната и тенденциите за развитие определя визията и общите стратегически (дългосрочни) цели на националните политики за периода до 2020 година за всички сектори на държавното управление, включително техните териториални измерения на регионално и местно ниво. Документът е разработен в отговор на необходимостта от силен управленски механизъм при формулирането и изпълнението на националните политики за развитие.
 


Дата на откриване: 30.9.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 14.10.2013 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 октомври 2013 г. 00:00:31 ч.
Владимир

Интернационализация

Коментара ми е, че простичък и наложителен. Видях в Националната програма за развитие нещо като цитати, пожелания и най -добри чувства за преодоляване на диференциацията на страната от нормалните страни. Но това са само ОБЩИ приказки и няма никаква конкретика 230 стр.
Благопожелания и топли думи за бъдещето...
Така къде е реалната конценпция няма я изчерва се с горното и с решаване на проблеми.
Уморявам се много, като чуя проблеми ... защото зная, че има много проблеми ...
Но и тук и в това проектче за изменение е в същия тон на Томислав & ...
Няма го истинското и реалното
Къде се стремим, какво ни е приоритет, как да формулирам ... няма централната тема
Къде трябва да сме добри и в какво ... то тук е сбърканото
Няма отраслова, регионална стратегия .... е да споменати са ...но какво от това
Къде е акцента ...детайла ... няма го, замазан е
Пример Дейвид Камеран каза само три приоритетни оси в страната им
- Развитие на високите иновативните технологии и базирани на тях произвоства;
- Фармацевтиката и химията
- Обучението

Не му трябваха локуми ... те залепват и не дават резултати ... там са им хвърлени услилията просто, нищо друго достигнато няма да оставят разбира се .... това са ясни и точни приоритети ....

А тук при нас в нациналната стратегия ...едва не заплаках ...проблеми, проблеми, проблеми ...и ще се намери ли следващия Юнак ...да им отсече главата ............ Драма, а да вкарайте го като задължителен предмет в училище ...тя е свободно избираема за учениците в Английските училища, а на нас да седим и роним сълзи ... за проблемите... Юнака със сабята и ... още нещо ....безглавите и безумни чиновници в България ... АБСУРДИСТАН ..........................................................................