Обществени консултации

Проект на Постановление за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи училища и детски градини

С проекта на Постановление се предоставят допълнителни средства от държавния бюджет на общини и министерства, финансиращи училища и детски градини. Средствата ще гарантират покриването на условно постоянните разходи на малките училища и детски градини и ще намалят зависимостта при разпределението на бюджетните средства единствено от броя на децата и учениците.

Като критерии за разпределението на средствата ще бъде използвана информацията от извършените от регионалните инспекторати по образованието проверки на училищата и детските градини за достигнатото увеличение на доходите на заетите в средното образование.

Изготвеното от Министерството на образованието и науката разпределение ще гарантира минимално необходимият финансов ресурс за училищата и детските градини за 2013 г., които поради недостиг на средства не са реализирали договореното увеличение от 8 на сто на възнагражденията на заетите в системата на средното образование.


Дата на откриване: 2.10.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 16.10.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари