Обществени консултации

Постановление на Министерския съвет изменение на Постановление № 30 на Министерския съвет от 2013 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране през 2013 г. на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните

С проекта се предлага изменение на единния разходен стандарт за финансиране на Народен театър „Иван Вазов” от 20 лв. на 30 лв. на продаден билет.

Целта на предлагания проект е да бъде осигурено дофинансиране на  Народния театър „Иван Вазов” – държавен културен институт с национално значение за  издръжка на дейността му до края на 2013 г. Във връзка с извършен анализ на разходите за персонал и  текуща издръжка на дейността на театъра, се очаква да се реализират финансово неосигурени ангажименти и задължения в размер прогнозно на 700 000 лв., произтичащи от увеличаването на разходите за подготовката и представянето на културния продукт, с цел повишаване на неговото качество и разнообразие.Финансирането на театъра се осъществява по реда и при условията на чл. 23а-23в от Закона за закрила и развитие на културата.


Дата на откриване: 4.10.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 17.10.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари