Обществени консултации

Постановление на Министерския съвет ЗА изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина

С проекта се предлага служителите от българските културни институти в чужбина да се командироват в приемащата държава извън населеното място, в което са дългосрочно командировани от директора на съответния културен институт. Това предложение е направено с оглед опростяване на процедурата, съгласно текста на чл. 20, ал. 5 от наредбата, към настоящия момент, министърът на културата в хипотезата на чл. 20, ал. 1 командирова не само ръководителя на института – неговия директор, но и служителите му.

Предложен е и текст, съгласно който на директорите и служителите на българските културни институти в чужбина няма да се изплащат командировъчни пари по чл. 15 за почивните и празничните дни през време на ползване на отпуск, с изключение на случаите по чл. 17. Предложението е направено във връзка с констатирани различия при прилагането на разпоредбите на чл.15 и чл. 21 от българските културни институти в чужбина.


Дата на откриване: 4.10.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 17.10.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари