Обществени консултации

Проект на Постановление за приемане на Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката

С проекта на Устройствен правилник се прецизират и детайлизират функциите на всички дирекции в общата и специализирана администрация.

С Правилника се намалява числеността на служителите с 9 бройки, като общата численост на персонала в организационните структури и административните звена в министерството от 451 става 442 щатни бройки.

           Проектът на правилник е изцяло насочен към усъвършенстване на структурата на Министерството на образованието и науката с цел по-добро взаимодействие и координация на дейностите при осъществяване на държавната политика в сферата на образованието и науката.

 


Дата на откриване: 7.10.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 21.10.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари