Обществени консултации

Проект на Решение за приемане на актуализиран Списък със защитените училища в Република България

На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета, във връзка е чл. 6 от ПМС 212/02.09.2008 г. и актуализиране на Списъка на защитените училища в страната, Министерството на образованието и науката предлага да се актуализира проектосписъка от училищата в страната със статут на „защитени училища" на основата на база-данни за промените в училищната мрежа настъпили през 2013 година, като към одобрените с РМС № 915 от 08 ноември 2012 г. предлага да се включат 7 училища.

Мотивите за вписване на училищата са свързани с установените факти и обстоятелства които са в съответствие с определените критерии в ПМС 212 от 2.09.2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в Република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране, а именно:

1.  ако училището което се предлага за защитено бъде закрито, поне 10 ученици в задължителна училищна възраст ще пътуват на не по-малко от 20 километра по наличната пътна мрежа до най-близкото друго държавно или общинско училище;

2.  статут на защитено училище придобива и училище, което, ако бъде закрито, неговите ученици няма да могат да се обучават в най-близкото средищно училище поради липсата на капацитет и невъзможност да бъдат изпълнени здравно-хигиенните и изисквания в него;

3.  в планинските райони под внимание се вземат и разчлененост па релефа, обезопасеност на маршрута, налична пътна инфраструктура, денивелация и поносимост на пътуването по транспортната схема.

В съответствие с критериите по чл. 1 от ПМС № 212/02.09.2008 г. училищата в проектосписъка, са в общини и области, където училищната мрежа е оптимизирана. 


Дата на откриване: 8.10.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 21.10.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари