Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Предложените промени са във връзка с т. 2 от плана за действие на Министерство на финансите, проекта за унифициране на декларирането на данните с осигурителните декларации и имат за цел оптимизиране на процеса и сроковете за деклариране и отчитане на задълженията за осигурителни вноски и ограничаване на недобросъвестните практика при деклариране на данни по реда Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. В тази връзка са направени предварителни анализи от информационната система на НАП, които показват, че средномесечно немалък брой, задължени по смисъла на наредбата, лица подават данни с несъответствие между декларираните задължения за осигурителни вноски и сумите от тези вноски изчислени от подадените декларации обр. № 1 за осигурените лица.


Дата на откриване: 10.10.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 24.10.2013 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
24 октомври 2013 г. 17:20:05 ч.
iliyan2011

Становище

Становище на сдружение "Екофорум за устойчиво развитие" - гр. София.