Обществени консултации

Проект на Закон за фискален съвет

Създаването на независим фискален орган е ангажимент, произтичащ за Република България от спазването на законодателството на Европейския съюз в областта на бюджетното управление. С настоящия проект на Закон за Фискален съвет се транспонират част от разпоредбите на Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 година относно изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки, и по-конкретно чл. 4 и чл. 6 от нея. Останалите разпоредби на директивата, както и разпоредбите на Дял  III “Фискален пакт” от Договора за стабилност, координация и управление в ИПС, бяха транспонирани с приетия през месец януари 2013 г. Закон за публичните финанси (ЗПФ).
Изработването на проект на Закон за Фискален съвет е и в контекста на препоръката на Съвета на ЕС от 9 юли 2013 година относно Националната програма за реформи на България за 2013 г. и съдържаща становище на Съвета относно Конвергентната програма на България за периода 2012-2016 г., където към България е отправена препоръка през периода 2013-2014 г. „да създаде независим орган, който да контролира бюджетната политика и да изготвя анализи и съвети.”
Прегледът на съществуващите независими фискални институции в Европейския съюз, изготвен от МФ и публикуван на интернет страницата на министерството, показва, че към момента по-голямата част от държавите-членки вече имат функциониращи подобни институции със сериозна репутация.
 


Дата на откриване: 17.10.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 30.10.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари