Обществени консултации

Заповед за определяне на реда и условията за разпределението и контрола по използването и отчитането на многостранните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за международен превоз на стоки по шосе

Заповедта за определяне на реда и условията за разпределението и контрола по използването и отчитането на многостранните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за международен превоз на стоки по шосе, предоставени от Международния транспортен форум, се издава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията всяка година съгласно изискванията на чл. 25, ал. 2 от Закона за автомобилните превози и на чл. 32, ал. 1 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

                                                                      

В проекта на заповед са определени редът и условията за разпределението и контрола по използването и отчитането на многостранните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за международен превоз на товари по шосе, предоставени от Международния транспортен форум за нуждите на българските превозвачи през 2014 г.

 

Със заповедта се регламентира разпределението на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, предназначени за „Евро III сигурен”, „Евро IV сигурен” и „Евро V” сигурни автомобили между български превозвачи, които отговарят на следните условия:

 

1. да притежават лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари срещу заплащане;

 

2. да притежават най-малко 1 (един) автомобил, отговарящи най-малко на изискванията „Евро III сигурен” автомобил и/или най-малко 1 (един) автомобил, отговарящ най-малко на изискванията „Евро IV сигурен” автомобил и/или най-малко 1 (един) автомобил, отговарящ най-малко на изискванията „Евро V сигурен” автомобил, които да са собствени или на лизинг, като лизингодателят трябва да не притежава лиценз на Общността или лиценз за обществен превоз на товари на територията на Република България към датата на подаване на заявлението;

 

3. да не са налице обстоятелствата по чл. 32, ал. 5 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

 

Лице за контакти:
Красимир Калайджиев;
Заместник-изпълнителен директор;
Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация";
E-mail: avto_a@rta.government.bg
 


Дата на откриване: 23.10.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 5.11.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари