Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 54 от 12.07.2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби

С наредбата ще се въведат изискванията на Директива 2012/32/ЕС на Комисията от 25 октомври 2012  година за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване (ОВ L 312, 10/11/2012, стр.1-61). За целите на Директива 96/98/ЕО международните конвенции и стандарти за изпитване трябва да се прилагат в тяхната актуализирана версия. Редица изменения на международните конвенции и приложимите стандарти за изпитване влязоха в сила след приемането на последния акт за изменение на Директива 96/98/ЕО от 2 септември 2011 г. Тези изменения са включени в Директива 2012/32/ЕС. Срокът за транспониране на Директива 2012/32/ЕС, съгласно чл. 3, ал 1 от нея е 30 ноември 2013 г.

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 54 от 12.07.2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби предвижда изменения и допълнения на Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 и 3 и Приложение № 2 към чл. 6, ал. 4 от Наредбата. Измененията са свързани с включването на нови елементи в Приложение № 1 или с прехвърляне на елементи за изпитване от Приложение № 2 в Приложение № 1.

Лице за контакт:
Илияна Борисова
Старши експерт в дирекция ЕСМОП, Изпълнителна агенция „Морска администрация”
тел. 02/930 0913
e-mail: Iliana.Borissova@marad.bg
 


Дата на откриване: 29.10.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 12.11.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари