Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори

С проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори се предвиждат мерки за повишаване на безопасността асансьорите в експлоатация. Тези мерки са в изпълнение на Препоръка на Комисията на Европейските общности от 08.06.1995 г. относно повишаване на безопасността на съществуващите асансьори. Изискванията изцяло са насочени към асансьорите, които са пуснати на пазара на Република България преди влизането в сила на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства (в сила от 03.08.2002 г.), която въвежда в българското законодателство разпоредбите на Директива 95/16/ЕО, т.е. преди 03.08.2002 г. По същество предвидените изменения и допълнения предвиждат през следващите 11 години ползвателите на асансьорите да осигурят реализирането на няколко технически мероприятия за повишаване безопасността на пътниците, на работниците от поддържащите асансьорите фирми и на инспекторите по техническия надзор.
Предвижда се на асансьорите, които нямат монтирани устройства за контрол на товара и площта на кабината им е по-голяма от стандартната, в срок до 31 декември 2015 г. да се монтира устройство за контрол на товара, което да не допуска задвижване на асансьора в случай на претоварване, или в кабината да се монтира врата, ограничаваща ползваната площ за пътници. Мярката има за цел да предотврати възможността за претоварване на асансьорите, с което да бъдат избегнати аварии и злополуки следствие на претоварване. Друго изискване в проекта е кабините на асансьорите да бъдат дооборудвани с аварийно осветление, което да се включва автоматично при прекъсване на нормалното електрическо захранване. Това в значителна степен ще намали неудобството и дискомфорта на пътниците при престоя им в кабината, в случай на аварийно прекъсване на електрическия ток. Проектът предвижда в срок до 30 юни 2016 г. шахтите на асансьорите да бъдат оборудвани с осветление, а върху покрива на кабината и в шахтата и ролковото помещение на асансьорите да се монтират устройства за аварийно спиране на асансьора. Реализацията на тези мероприятия цели да повиши безопасността на поддържащия асансьорите персонал и контролните органи при извършване на техническото обслужване, функционалните проверки, ремонтите и техническите прегледи на асансьорите. Проекта предвижда да бъде въведено изискване, по силата на което в срок до 31 декември 2016 г. асансьорните кабини да се дооборудват с устройства за аварийна двустранна разговорна връзка между пътниците в асансьорната кабина и фирмата, която извършва аварийното обслужване на асансьора. Това решение има за цел да осигури максимално бърза реакция от страна на аварийната служба при възникване на инциденти и да ограничи случаите, при които пътниците сами напускат кабината на асансьора. Проекта предвижда също така в срок до 31 декември 2023 г. под кабината на асансьорите в жилищните сгради и в срок до 31 декември 2018 г. под кабината на асансьорите в другите сгради да бъде монтиран предпазен щит, чието предназначение е да предпазва пътниците от падане в асансьорната шахта, в случай, че се налага те да напуснат кабината чрез принудително отваряне на шахтната врата при аварийно спиране на кабината в шахтата.
С проекта са прецизирани и подобрени няколко разпоредби, които са свързани със задълженията на лицата, които поддържат асансьори и с реда за поддържане на асансьорите. Допълнени са неизправностите на асансьорите, при които задължително трябва да бъде спряна тяхната експлоатация до отстраняване на неизправността.


Дата на откриване: 6.11.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 19.11.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари