Обществени консултации

проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

Със законопроекта за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) се предлага допълнение в Приложение 1 към чл. 3, ал. 1 ,,Списък на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях” в Раздел VI ,,Министерство на културата”, като се включва ,,Аудиовидео Орфей” ЕАД в т.н. „забранителен списък”.


Дата на откриване: 15.11.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 28.11.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари