Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за създаване на Национален координационен механизъм по правата на човека

Република България е страна по основните универсални международни инструменти в областта на правата на човека  и активен участник в дейността на международните организации в тази област. Като член на ЕС, страната ни е изцяло ангажирана със съблюдаването и прилагането на най-високите международни стандарти по отношение на правата и основните свободи и участва активно в реализирането на Стратегията и Плана за действие на ЕС за защита и насърчаване на правата на човека.

Националният координационен механизъм би могъл също да преценява целесъобразността от подписване и присъединяване на страната ни към нови международни договори в областта на правата на човека, да препоръчва изменения и допълнения във вътрешното законодателство и административната практика, както и да предостави възможност за пълноценно участие на неправителствения сектор в обсъждането, планирането и осъществяването на политиките за защита и реализация на правата на човека.

Националният координационен механизъм би допринесъл значително за подготовката и успешното изпълнение на задълженията на България като председател на Съвета на Европа през м. ноември 2015 - м. май 2016 г. и като бъдещ член на Съвета по правата на човека за периода 2019-2021 г., кандидатурата за което бе официално издигната на през м. септември 2012 г., в рамките на 67-та Сесия на ОС на ООН.


Дата на откриване: 20.11.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 3.12.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари