Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България

Проект на  Постановление на Министерския съвет за изменение  и допълнение  Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г. (Обн., ДВ. бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г.изм. и доп.ДВ, бр. 41 от 2013 г., изм. ДВ, бр. 62 от 2013 г.)


Дата на откриване: 22.11.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 9.12.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари