Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение на Постановление № 112 от 2010 г. на Министерския съвет

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 112 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Централен орган за обществени поръчки за нуждите на органи на изпълнителната власт е изготвен във връзка с Решение на Народното събрание от 29 май 2013г. за утвърждаване на структура на Министерския съвет, с цел допълването на Министерството на инвестиционното проектиране към кръга от възложители по смисъла на чл. 4, ал. 1 от Постановлението, както и актуализиране на наименованията на останалите министерства. Предлаганото изменение предвижда  кръгът от възложители, ползващи централизирано възлагане, да се указва чрез препращане  към чл. 19, ал. 2 от Закона за администрацията.


Дата на откриване: 22.11.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 6.12.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари