Обществени консултации

Проект на Закон за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници

С предложеното изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) се премахва регулаторния режим за вписване в регистър на лицата, извършващи дейности по монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗЕВИ. Действащият регулаторен режим, чиято отмяна се предлага, създава изисквания към лицата, които извършват посочените дейности със съоръжения в енергийни обекти с мощност до 200 kW, като същевременно същите дейности със съоръжения в енергийни обекти с по-голяма мощност са извън обхвата на режима и могат да се извършват свободно.

Проектът за изменение е в изпълнение на мярка № 40 от Втория пакет мерки за намаляване на регулаторната тежест, приет с Решение № 635 от 22.10.2013 г. на Министерския съвет. В изпълнение на същото решение се правят промени и в Закона за енергийната ефективност. Чрез тях ще се намали броя на изискуемите документи, необходими при подаване на заявление за вписване в публичните регистри на Агенцията за устойчиво енергийно развитие на лицата, извършващи дейности по обследването за енергийна ефективност, сертифицирането на сгради, изготвянето на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвянето на оценки за енергийни спестявания и този на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, като проверката за изпълнението на изискванията на закона ще се извършва служебно - въз основа на наличните в АУЕР данни.


Дата на откриване: 22.11.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 5.12.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари