Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален съвет за учене през целия живот

В изпълнение на Националната програма за реформи мярка НЦ 1 (7) "Стимулиране на учене през целия живот" е изготвен проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален съвет за учене през целия живот. Съвета е координиращ и консултативен орган, който подпомага Министерския съвет при разработването и провеждането на държавната политика за учене през целия живот.

Съвета съдейства за сътрудничеството, осъществява кооординацията и провежда консултации между държавните органи , органите на местно самоуправление, представителите на организации на работниците и служителите и на работодателите на национално равнище за реализиране на националната политика за учене през целия живот.


Дата на откриване: 22.11.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 6.12.2013 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 ноември 2013 г. 11:59:08 ч.
slugitel

състав на областните съвети

Реално териториални структурни звена на централната администрация съществуват в 5 града-София, Пловдив, Варна и Бургас. Всички останали административни структури от окръжните градове, в т.ч. и областни градове съществуват като изнесена част на териториалната структура от тези 5 града. Примери - НАП /това са офиси без статут на териториално звено/, Сметна палата, Архив, Комисията за конфискуване на имущество, придобито по престъпен начин и пр. А в тях работят на практа повече от половината от числеността на териториалната административна структура. По тази причина трябва да бъде разписано, че ръководителят на териториалната структура определя писмено служителите от изнесените работни места в същата структура с право да взимат участие в областните съвети за учене през целия живот.
От друга страна

25 ноември 2013 г. 12:04:08 ч.
slugitel

Участие на държавните служители

От друга страна, правото на преценка за темите за учене е дадена само на ръководители на административни структури. Твърде често, заявените като потребност теми за обучение от държавните служители се неглижират за сметка на кухи теми, без практическо приложение, примерно защото няма капацитет от обучаващи по тях или недостиг на средства и се получава разминаване в действителните потребности от обучение на държавните служители от заявените като теми на ръководството. Предложението ми е да бъде включен като член на Националния съвет за обучение представител на Професионалното обединение на държавните служители, което да набира информация за желаните от държавните служители теми, или Националния съвет да има открита линия за заявяване на теми, за които след това да бъде провеждано анкетно проучване сред държавната администрация и да бъдат включвани като такива в Програма за обучение.

06 декември 2013 г. 13:36:25 ч.
iliyan2011

Становище

Приложено ви изпращаме становището на сдружение "Екофорум за устойчиво развитие" относно проекта на постановление.