Обществени консултации

Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към МС

Промените в Устройствения правилник са в следните насоки:
1.Съкращения в щатния състав на общата и специализирана администрация:
1.1. Закриването на 2 дирекции -„Документиране и прилагане на мерките“ и „Информация и координация“, предвидени в досега действащия Устройствен правилник;
1.2.Съкращаване на една щатна длъжност-„заместник-директор“ в ЦППКОП;
1.3.Намаляване на числеността на персонала на ЦППКОП от 155 служители на 139 броя, от които 36 щатни служители да са постоянно назначени, а временно командированите служители от други администрации да бъдат намалени от 115 броя на 103 привлечени служители.
2.Разширяване функциите на Консултативния съвет, който ръководи ЦППКОП, като към съществуващите се добавят основната част от  допълнително приетите - Правила за работа на Консултативен съвет.


Дата на откриване: 27.11.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 11.12.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари