Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на опасните химични вещества и смеси

 Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на опасните химични вещества и смеси има следните цели:

  1. Въвеждане на мерки за прилагане на Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали, (OB, L 201 от 27.07.2012 г.) в националното законодателство.
  2. Въвеждане на мерки за прилагане на Регламент (ЕС) № 259/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в потребителските перилни детергенти и потребителските детергенти за автоматични съдомиялни машини (OB, L 94 от 30.03.2012 г.) в националното законодателство.
  3. Въвеждане на изменение, свързано с осигуряването на средства от бюджета на МОСВ, с цел обезпечаване на специфичните дейности на Експертния съвет за оценка на приоритетни вещества.


Дата на откриване: 29.11.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 14.12.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари