Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми

Настоящият законопроект цели да хармонизира българското законодателство с изискванията на Директива 2009/41/ЕО относно работата с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия и Директива 2004/35/ЕО относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологични щети.

Със законопроекта се въвежда изричното задължение работата с ГМО в контролирани условия да се извършва в регистрирани помещения, които осигуряват адекватна защита, дори когато дадените организми не представляват риск за здравето на човека и животните, и за околната среда.

Допълнително се правят изменения, повишаващи научни и административен капацитет на Консултативната комисия по ГМО към Министъра на околната среда и водите. Това ще гарантира, че всяка дейност свързана с ГМО ще преминава преглед от компетентен научен орган. Заедно с това се подобрява координацията между държавните институции отговорни за контрола на ГМО.


Дата на откриване: 3.12.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 18.12.2013 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 декември 2013 г. 17:02:47 ч.
iliyan2011

Коментар по ЗИД на ЗГМО

Уважаеми госпожи и господа,
във връзка с общественото обсъждане на промени в Закона за генетично модифицирани организма (ГМО) бих искал да насоча вашето внимание към факта, че страницата на Консултативната комисия по генномодифицирани организми в Портала за консултативни съвети към Министерски съвет ( http://www.saveti.government.bg/web/cc_603/1 ) продължава да бъде с изцяло липсващи данни. Сред липсващата информация са участващи лица, правилник за дейността и приетите решения. Това води до опасения и резерви сред обществеността относно насоката на дейността и начина на работа на Консултативната комисия. Министерството на околната среда и водите би следвало да направи необходимото за своевременно добавяне на липсващите данни като се започне с данни и приети решения още от момента на нейното създаване през 2005 г. Прозрачността в работата на екологичната администрация, и в частност на тази комисия, не би следвало да се пренебрегва.

С уважение,
Илиян Пламенов
Секретар на Управителния съвет
Сдружение "Екофорум за устойчиво развитие"
тел.: 088/ 885 47 43