Обществени консултации

Актуализирана Национална стратегия за младежта (2014- 2020)

Настоящата Актуализирана Стратегия е амбициозна, с дългосрочен хоризонт на действия до 2020 г., тя задава основните рамки, очертава визията, целите и приоритетите за развитие на младите хора в страната. Стратегията отчита необходимостта от комплексни действия, насочени към развитие на политики за младежта, създаване на условия за качествено и достъпно образование, възпитание и пълноценно развитие на личността, равни възможности за всички млади хора в областта на образованието и пазара на труда и насърчаване на тяхната активна гражданска позиция. Реализирането й ще осигури синхрон в действията на заинтересованите институции и ще повиши значително ефекта от действията им.


Дата на откриване: 3.12.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Младежка политика
Дата на приключване: 17.12.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари