Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проектът на постановление е изготвен във връзка с изпълнението на пакет от мерки за оптимизация на държавната администрация, разгледан на оперативно заседание на Министерския съвет на 9 октомври 2013 г.
Предвижда се обезпечената с три щатни бройки дейност по организиране и провеждане на обучения по публични финанси да премине от Министерството на финансите към Института по публична администрация. Очакваният резултат от предложените промени е концентрация на дейностите и експертизата по обучение на служителите в държавната администрация.
С 10 на сто се намалява числеността на персонала на администрацията на Държавната комисия по хазарта. Съкращават се 5 щатни бройки, от които 1 е в общата администрация,  дирекция „Финансово-стопански дейности и административноправно обслужване”, а 4 са в специализираната администрация – 3 в дирекция „Контрол и правни дейности” и 1 в дирекция „Лицензи, игрално и комуникационно оборудване, информационни системи и анализи”. Очакваният резултат от предложените промени е оптимизиране на разходите на Държавната комисия по хазарта с цел повишаване на тяхната ефективност и ефикасност.
 


Дата на откриване: 10.12.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 25.12.2013 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
11 декември 2013 г. 13:21:10 ч.
Ivanasen

Облекчете административната тежест!

Облекчете административната тежест!