Обществени консултации

Постановление за изменение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация

С проекта на постановление се предлагат следните изменения в  Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация:
1. Минималните размери на основните месечни заплати по нива и степени, които не достигат новия размер на минималната работна заплата за страната, определен от 1 януари 2014 г., да бъдат изменени до определения нов размер на минималната работна заплата – 340 лв.
Предложеното изменение е в изпълнение на Постановление № 249 от 31 октомври 2013 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната.
2. Минималните размери на основните месечни заплати на държавните служители, които не достигат  определения със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година минимален размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител,  да бъдат изменени до определения за 2014 г. нов размер – 360 лв.
Предложеното изменение е в изпълнение на чл. 68 от Закона за държавния служител и на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Дата на откриване: 14.12.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 28.12.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари