Обществени консултации

ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане се цели привеждане на нормативната уредба, свързана с регистрацията на лица, които могат да предоставят социални услуги, в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД) и изискванията на Плана за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса, приет с Решение № 808 на Министерския съвет от 08.10.2012 година. В тази връзка, чрез законопроекта се налага да бъдат направени и съответните изменения и допълнения в Закона за закрила на детето, като по този начин нормативната уредба по отношение на лицензирането на лица, които могат да предоставят социални услуги за деца до 18 години ще се приведе в съответствие с предложените промени в Закона за социално подпомагане (ЗСП).

              С приемането на измененията и допълненията ще се постигне значително намаляване на регулаторната и административната тежест в областта на социалните услуги за лица и деца до 18 години, което съответно ще доведе до стимулиране на доставчиците за предоставяне на социални услуги. Освен това, ще се постигне синхронизиране както по отношение на двата режима на предоставяне на социални услуги за пълнолетни лица и деца до 18 години, регламентирани съответно в ЗСП и ЗЗД, така и по отношение на разпоредбите на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.


Дата на откриване: 16.12.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 31.12.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари