Обществени консултации

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права

Измененията и допълненията в закона, които се предлагат, са насочени главно към прецизиране и подобряване на съществуващата правна регламентация, както и с цел изпълнение приетия от Министерския съвет План за намаляване на административната и регулаторна тежест за бизнеса и по- специално мерки №  83, 84, 85 и 86  (мерки от плана  №: 130, 131, 132, 133 и 134).

Следва да се отбележи, че не се предвижда съществено изменение на духа и целите на закона, чиято главна задача е осъществяването на административен контрол по отношение на стопанската дейност и обществените отношения, свързани с производството на оптични дискове и матрици, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права и осъществяването на сделките, с които се придобиват права за възпроизвеждане и разпространение на звукозаписи или записи на аудиовизуални произведения.

            Предлаганите изменения и допълнения няма да внесат затруднения  или съществени промени в досегашните процедури, но с тях се цели постигането на значително подобрение в реда и условия, при които ще се извършва съответно предвидената административна регулация на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права.

Предвижда  се възможност заявителите да подават своите документи по електронен път, съгласно изискванията  на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Това е особено важно с оглед на изпълнение на целите при въвеждането на електронно правителство, както и модернизирането на предоставянето на административни услуги и улесняването на работа на бизнеса.   

В рамките на производството по   регистрация   на дейността по  възпроизвеждане на обекти на авторското право и сродните му права върху различни видове носители без запис, се въвежда принципът на мълчаливото съгласие.


Дата на откриване: 18.12.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 1.1.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари