Обществени консултации

Проект на Правила за търговия с природен газ

Проект на Правила за търговия с природен газ


Дата на откриване: 20.12.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 3.1.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 януари 2014 г. 18:17:57 ч.
BANG

Официално становище на Българска асоциация Природен газ по проект на Правила за търговия с природен

Членовете на СНЦ "Българска асоциация Природен газ" са изготвили подробно становище по представения проект от ДКЕВР на Правила за търговия с природен газ, който ще бъде представен на предстоящото обществено обсъждане на проекта на 21.01.2014 г. от 10.00 часа, съгласно единствено обявеното на страницата на енергийната комисия (http://www.dker.bg/kalendarno_sybitiebg.php?ka=1085). В допълнение, БАПГ ще се запознае с мотивите на ДКЕВР за приемане на акта и ще представи на административния орган писменото си становище по проекта на Правила за търговия с природен газ.
Секретариат на БАПГ