Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за изменение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

 

С Решение № 635 от 22 октомври 2013 г., Министерски съвет на Република България, одобри Втори пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест.  Целта на пакета от мерки е премахване на регулаторни режими, намаляване  броя на изискуеми документи, съкращаване на срокове за предоставяне на услуги в администрацията, с цел облекчаване на бизнеса и гражданите.

Контролно-техническата инспекция е специализирана администрация към Министерството на земеделието и храните. Осъществява дейностите по регистрация на техниката и контрол на техническото състояние и безопасността на техниката и по придобиването на правоспособност за работа с нея.

Контролно-техническата инспекция е включена във Вторият пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест. В пакета от мерки под № 22 е включена услугата - издаване на свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника. За облекчаване на бизнеса и гражданите  при предоставянето на тази услуга е необходимо да отпадне един от изискваните документи: представянето на удостоверение за актуално състояние. Изпълнението на мярката ще се осъществи с предложения проект на Закон за изменение на  Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.


Дата на откриване: 20.12.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 3.1.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари