Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на „Пристанищна инфраструктура“

Проектът на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на „Пристанищна инфраструктура“ цели въвеждането на мерки за децентрализация на държавното предприятие. Един от мотивите за предложените промени е необходимостта от ясно очертаване на функциите на клоновете и правомощията на техните ръководители. Целта е превръщането на клоновете в ефективни териториални поделения, осъществяващи в съответния район дейността на предприятието при съобразяване с конкретните особености на пристанищната инфраструктура и дейността на икономическите оператори на съответните пристанища.

Лице за контакти - Женета Рогова, тел. 9409475; електронен адрес: jrogova@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 27.12.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 10.1.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари