Обществени консултации

Проект на Постановление за допълнение на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации

Предложените допълнения имат за цел да се даде право на висшите училища да отпускат стипендии на студенти със значими постижения в научноизследователската, спортната или художественотворческата дейност. Предвижда се размерът на разпределяните за това средства да е до 5 на сто от общите средства за стипендии на студентите – български граждани и чужденци, приети по реда за български граждани, от редовна форма на обучение, от които се приспадат средствата за стипендии на несемейните студенти без двама родители, на студентите с трайни увреждания, на студентите с двама родители с трайни увреждания, на студентите с един родител, който е с трайни увреждания, на студентите, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, и на студентките майки с дете до 6-годишна възраст. 


Дата на откриване: 7.1.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 21.1.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари