Обществени консултации

Проект на Постановление за условията, реда и критериите за избор на проекти и програми и прозрачното изразходване на средствата по чл. 1, ал. 5, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (ПИП)

Публикуван е Проект на Постановление за условията, реда и критериите за избор на проекти и програми и прозрачното изразходване на средствата по чл. 1, ал. 5, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”), както и Апликационна форма към него.


Дата на откриване: 10.1.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 23.1.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 януари 2014 г. 16:01:55 ч.
yvulkovsky

По-силен акцент върху културни проекти

В член 5 на проекто-постановлението са изброени 4 сектора, по които могат да бъдат финансирани проекти и програми.
Позитивно е, че третият сектор е "социална и културна инфраструктура".
Но липсва разбирането, че финансирането на проекти свързани със съвременната жива култура също може да допринесе значително за развитието на регионите.
Конкретен пример са фестивалите, които имат голям ефект върху развитието на туризма и това е доказано от редица международни и български изследвания.

Затова моето предложение е в постановлението да бъде изрично записано, че могат да бъдат финансирани културни проекти свързани с живата култура, които имат потенциал да доведат до социално и икономическо развитие на регионите.