Обществени консултации

Проект на Наредба за установяване на мерките по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове

съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на стандартни изисквания за проверка за течове на стационарно оборудване за хладилни и климатични системи, както и за топлинни помпи, съдържащо някои флуорирани парникови газове (Официален вестник, бр. L 335/10);

(2) Регламент (ЕО) № 1497/2007 на Комисията от 18 декември 2007 година за установяване в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета на стандартни изисквания за проверка за течове на стационарни системи за противопожарна защита, съдържащи някои флуорирани парникови газове (Официален вестник, бр. L 333/4);

(3) Регламент (ЕО) № 1493/2007 на Комисията от 17 декември 2007 година за установяване на формата на докладите, представяни от производители, вносители и износители на определени флуорирани парникови газове съгласно Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета (Официален вестник, бр. L 332/7);

(4) Регламент (ЕО) № 303/2008 на Комисията от 2 април 2008 година за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и на условията за взаимно признаване на сертифицирането на компании и персонал по отношение на стационарни хладилни и климатични системи, както и за топлинни помпи, съдържащи някои флуорирани парникови газове (Официален вестник, бр. L 92/3);

(5) Регламент (ЕО) № 304/2008 на Комисията от 2 април 2008 година за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и на условията за взаимно признаване на сертифицирането на търговски дружества и служители по отношение на стационарните противопожарни системи и пожарогасители, съдържащи някои флуорирани парникови газове (Официален вестник, бр. L 92/12);

(6) Регламент (ЕО) № 305/2008 на Комисията от 2 април 2008 година за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и на условия за взаимно признаване на сертифицирането на служители по отношение на извличането на флуорирани парникови газове от комутационна апаратура за високо напрежение (Официален вестник, бр. L 92/17);

(7) Регламент (ЕО) № 307/2008 на Комисията от 2 април 2008 година за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания за програми за обучение и на условия за взаимно признаване на атестати за обучение на служители по отношение на климатичните инсталации на някои моторни превозни средства, съдържащи някои флуорирани парникови газове (Официален вестник, бр. L 92/25);

(8) Регламент (ЕО) № 306/2008 на Комисията от 2 април 2008 година за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и условия за взаимно признаване на сертифицирането на служители, извършващи извличане от съоръжения на някои разтворители на базата на флуорирани парникови газове (Официален вестник, бр. L 92/21);

(9) Регламент (ЕО) № 1494/2007 на Комисията от 17 декември 2007 година за установяване в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета на формата на етикетите и на допълнителните изисквания за етикетиране на продукти и оборудване, съдържащи някои флуорирани парникови газове (Официален вестник бр. L 332/25);

(10)  Регламент (ЕО) № 308/2008 на Комисията от 2 април 2008 година за установяване, съгласно Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на формата за уведомленията за програмите на държавите-членки за обучение и сертифициране (Официален вестник, бр. L 92/28).


Дата на откриване: 19.8.2008 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 1.9.2008 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари