Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта, приета с Постановление на Министерския съвет от 2012 г.

Промените в Тарифата за таксите са свързани с  привеждане в съответствие на тарифата с измененията в Закона за хазарта във връзка с таксата за издаване и поддържане на лиценз за онлайн залагания. От тарифата отпада досегашната разпоредба, регламентираща събирането на такса за издаване на лиценз за игри от разстояние, която се изчислява в зависимост от вида игра. С проекта са въведени и мерките в програмата на правителството по намаляване на административната тежест върху бизнеса, чието изпълнение е предвидено да бъде осъществено с промени в Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта.


Дата на откриване: 17.1.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 31.1.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари