Обществени консултации

ПМС за изменение и допълнение на ПМС № 192 от 2009 г. за създаване на Съвет за административната реформа

Предложенията за изменение и допълнение на горепосочените актове са свързани с:
1. Отстраняване на несъответствие в чл. 1 от Постановление № 192 на Министерския съвет от 2009 г. във връзка със създаването на Съвета по децентрализация на държавното управление и отпадане на функционалната компетентност на Съвета за административната реформа в областта на децентрализацията.
2. Промяна в състава на Съвета за административната реформа, като в неговия състав се включват като членове заместник-директор на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, определен от директора и изпълнителният директор на Института по публична администрация.
3. Отпадане на изискването дневният ред и материалите за заседание на съвета да се изпращат на хартиен носител. Те ще се изпращат до членовете само по електронен път.
4. Уточняване на начина и необходимия кворум за приемане на решения на съвета неприсъствено. Протоколът следва да се предостави за подпис на всички членове на съвета с изключение на тези, които са в командировка или ползват законоустановен отпуск, като решението ще се счита за прието, ако е подкрепено с „да” от повече от половината от тях.
 


Дата на откриване: 21.1.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 4.2.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
31 януари 2014 г. 10:47:09 ч.
Ivanasen

Областен управител

Смятам, че за добрата работа на САР е необходимо да бъдат включени и областните управители. Това ще гарантира регионалното измерение на политиката и добро запознаване на тези органи с работата по административната реформа. Предлагам да са двама: от северна и южна България.

31 януари 2014 г. 16:56:59 ч.
Сирма

Европейски подход

Към горната препоръка бих ви предложила да ползвате подхода на Комитета на местните и регионалните власти в Европа. Българските представители се определят на принципа на: 1. балансирано географско разпределение и 2. Справедливо представителство на мъже и жени. Това е европейският подход. В това отношение имаме още доста да се учим.