Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки - декларации при трансграничен превоз на отпадъци

С разработването на настоящата Наредба се цели oптимизиране на реда и начина за изчисляване на финансова гаранция или еквивалентна застраховка по чл. 96, ал. 2 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО) и се изменят изискванията за предоставяне на годишни справки - декларации по чл. 103 от ЗУО за превози, за които не се изисква нотификация.

Наредбата отменя възможността, размерът на финансовата гаранция по чл. 96, ал. 2 от ЗУО да се определя на база на изчисления по формула и запазва минималната, изискуема до момента, сума от 2000 лв./тон отпадък като конкретен размер на финансовата гаранция или еквивалентната застраховка. Въвежда се изискването, годишните справки - декларации за превозите, за които не е необходима нотификация, да се представят по реда на чл. 22, ал. 2 от Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, обн., ДВ, бр. 10 от 5.02.2013 г.


Дата на откриване: 21.1.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 3.2.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари