Обществени консултации

Tрети пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест

Третият пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест съдържа 27 мерки, основната част от които са представени от министъра на инвестиционното проектиране и са насочени основно към подобряване на инвестиционния и строителен процес. Наред с това са включени и предложения за намаляване на броя на изискуемите документи, опростяване на процедурите и съкращаване на сроковете за предоставянето на услугите, намаляване на размера на таксата, разширяване на възможностите за подаване на документи по електронен път и др.


Дата на откриване: 21.1.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 4.2.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 януари 2014 г. 11:42:08 ч.
mario

Изменение в предложението в т. 2 Изготвяне на график за ползване на платения годишен отпуск в микроп

Не съм съгласен с предложението, само за малките микропредприятия да отпадне задължението за изготвяне на график за ползване на платен годишен отпуск. Пълен ефект за намаляване на административната и регулаторна тежест ще бъде ако бъде отменено за всички предприятия, независимо от броя на служителите. Смисълът от изготвяне на графици в държавни администрации, предприятия, фирми е безмислено, защото отново ще повторя ГРАФИКЪТ НЕ СЕ СПАЗВА. Много моля, да се помисли отново за това решение! Ако ще се отменя изготвянето на графикът да бъде за всички, а не само за една част!

23 януари 2014 г. 16:56:07 ч.
Владимир

Tрети пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест

Това е трети пакет - предложенията, по никакъв или с много малко изключения( регулиращи някакви недомислия с които е изпъстрено законодателството ни) допринасят за подобряване и намаляване регулаторните тежести!
Вникнете в проблема !!!
Това не е fine-tuning цел, а драстично опростяване и ревизия на закони::::::::????????????????????????
- нямате ли си идея+++++ или времето си върви, за кервана...за кучето ... това е
- до гуша в "л-йна" газят, с парфум се парфюмират...

Бизнес: удушен от администратори, а постоянно подписва декларации по 313 НК, заплашващи го с затвор и глоби ...той носи само над 90% от БВП е ... явно Бизнеса може и само да бъде престъпник, е затворете ги в затвора, работниците без работа, администрацията също ... и к'во правим...??????

За да правиш бизнес - задължително трябва да си НЕЩО вписано в търговски регистър ...и да си платил такси на държавицата си ..........

определението самоосигурен .... означавало самозаетост ... но първото понятие употребява държавицата => показва сам плаща осигуровки, ами от къде бе .....уважаеми ... ами ако не е нает, безработен, ако работи ....за себе си....е самон/з/ает, а не самоосигурен ... това показва умението на държавата да уважава живите в нея и активни членове...................

В една Англия над 3,5 милиона човека в трудоспособна възраст работят като самон/з/аети (никой не ги нарича там "самоосигурен" ....или над 20-25 милионна човека са ангажирани и работещи за тях и се изхранват и преживяват (семейства, деца, родители- около тези 3,5милиона самон/з/аети ( а не "самоосигурен") защото те наемат и други на работа и им плащат заплати и осигуровки, но не са регистрирани като фирми и цял куп простотии от Хърсев и ко, който ги сътвори в България за да не им взимат непрекъснато някави таксички и за всичко и от всички ....просто това е малък бизнес и ако узрее може и компания да създаде ... НЕГРАМОТРНИ СЕ БЪЛГАРИТЕ И ТОВА СИ Е .....ЗАКОНИ КОВЕМЕ ,,,,ПИРОНИ СИ ЗАБИВАНЕ..............ЦЯЛА ЕВРОПА ЛИБЕРАЛНИЯ МОДЕЛ ГОНИ ........САМО НИЕ .... С ПИРОНИ ЗАКОНИ СИ ЗАБИВАНЕ ...

АМИ ОБЛАГАНЕТО НА ТАЗИ "самоосигуренА" ПРОФЕСИЯ ....ДОРИ "самоосигуренИТЕ" СА СВОБОДНИ ПРОФЕСИИ .............СМЯХ .....СВОБОДЕН БИЗНЕС СА ....ТОВА НЕ Е ПРОФЕСИЯ .... ДНЕС ЕДИН ВИД, УТРЕ ДРУГ АКО НЕ ПОТРЪГНЕ, В ДРУГИДЕН АКО ПОТРЪГНЕ, КОМПАНИЯ МОЖЕ ДА НАПРАВИШ ....ГЪВКАВОСТ И СВОБОДЕН ДУХ .....ТРЯБВА .....А НЕ ЗАКОНИ НА ПИРОНИ ....

И ОЩЕ НЕЩО НЕДОВЪРШЕНО ОТ ПО ГОРЕ АМИ ОБЛАГАНЕТО НА ТАЗИ "самоосигуренА" ПРОФЕСИЯ НЕ ТИ ПРИЗНАВАТ В БЪЛГАРИЯ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ ВСИЧКИ ОТНОСИМИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА ....А САМО 25% КОИТО НЯКОЙ ТЪПУНГЕР Е ОПРЕДЕЛИЛ ПО СВОЕТО ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ .............

БОЖЕ МОЙ ТОЗИ ТЪПУНГЕР НЕ ЗНАЕ, ЧЕ ОНЗИ СЪС "самоосигуренТА" ПРОФЕСИЯ , МОЖЕ И 9 МЕСЕЦА СТОТИНКА ДА НЕ ВИДИ ,,,,, И ДА СИ Е ИПОТЕКИРАЛ ВСИЧКО В ИМЕТО НА БИЗНЕСА СИ .....И НЕ СЕ РАЗПИСВА НА ВЕДОМОСТ ....В КРАЯ НА ВСЕКИ МЕСЕЦ .... ЕТО ТОВА Е .....................

23 януари 2014 г. 18:30:00 ч.
Бисеров

Капка в морето

Това е много хубаво, но е капка в морето от бюрокрация.

29 януари 2014 г. 14:31:55 ч.
BIA

Електронна трудова книжка и трансфер на работници между фирмите предлага БСК

В писмо до вицепремиера Даниела Бобева относно Третия пакет с мерки за намаляване на административната тежест БСК предлага работодателите да могат да назначават 15-годишни, да се въведе електронна трудова книжка и да се регламентира възможността за трансфер на работници между фирмите.

Сред предложенията на камарата е премахването на класа „прослужено време“ и въвеждането на възможност за предизвестие за прекратяване на трудовите договори на работници в пенсионна възраст.

БСК отново припомня за предложенията си да отпаднат ограничената имуществена отговорност на работниците, както и заплащането от страна на работодателите на първите три от отпуска по болест.

Пълният текст на становището е публикуван тук: http://www.bia-bg.com/standpoint/689/

31 януари 2014 г. 14:43:41 ч.
rto@borato.com

Към т. 4 - Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти

Да се премахне изискването в дефиницията на "Преместваем обект" (в т.80 на параграф 5 от ПЗР на ЗУТ):

80. (нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) "............да бъде преместван в пространството, без да губи своята индивидуализация ........."

Тази дефиниция е силно ограничителна и очевидно касае само метални кабини (фургони), които са неестетични и крещящо отличаващи се в околната среда. Също така е ценово ограничителен. Този параграф намеква за обекти специялно създадени за определени фирми и определени дейности. Горната дефиниция дава възможност за извиване на ръцете на дребния бизнес от общинските администрации, особено в случаи на разполагане такива обекти в собствени имоти.

31 януари 2014 г. 14:51:03 ч.
rto@borato.com

Към т. 4 - Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти (от Трети пакет)

Корекция - Дефиницията на "Преместваем обект" е в т.80 на параграф 5 от ДР на ЗУТ.

04 февруари 2014 г. 09:13:09 ч.
Владимир

обществени поръчки - документчета

В България се изискват 24 документчета за обществени поръчки, докато в другите страни до 12-на, като не всички от тях са приложими или си ги набавят от интернет говермент боди
http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do?clean=false&selectedLanguage=en

ето ви разликите - скопени сме и това си е ..умствено