Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери от централния бюджет за 2014 г.

С предложения проект на постановление се предоставят допълнителни трансфери в размер на 21 422 145,00 лв. от централния бюджет за 2014 г. за увеличаване на субсидията за издръжка на обучението в държавните висши училища.

Проектът на постановление предвижда изменение на Постановление № 121 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне на субсидията.

 Субсидията за издръжка на съответното висше държавно училище се определя в зависимост от комплексната оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда и за увеличение на диференцираните нормативи за издръжка на обучението в приоритетни професионални направления.

            Висшите държавни училища се класират по всяко професионално направление.  Комплексната оценката се формира на базата на:

- индикатори със съответна тежест, включени в три основни групи – учебен процес, научни изследвания, реализация и връзка с пазара на труда;

- стойностите на индикаторите, определени в Рейтинговата система на висшите училища в Р България, администрирана от Министерството на образованието и науката, към 1 януари на годината, за която се определя субсидията.

На основание комплексната оценка се предоставя допълнителна субсидия по съответното професионално направление и тя зависи от броя на студентите, които се обучават в съответното професионално направление. 


Дата на откриване: 23.1.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 6.2.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари