Обществени консултации

СТРАТЕГИЯ ЗА Е-АРХИВИРАНЕ 2014 - 2020

Стратегията за е-архивиране е разработена в съответствие с Общата стратегия за електронно управление, която поставя рамката и определя националните стратегически цели за ускорено изграждане и развитие на електронното управление в България. За успешно функциониране на електронно управление е необходимо да се развие синхронизирано, планомерно, технологически осигурено и практически приложимо е-архивиране.

Внедряването на е-архивиране ще предотврати два сериозни риска, пред които е изправена българската администрация в момента. Първо, ще се адресира опасността от загуба на ценни електронни документи, което би имало непредвидими последици както за управлението, така и за отделните граждани. Опасността от изгубване на документи е напълно реална като се има предвид опита на други по-напреднали в областта на е-управлението страни членки на Европейския съюз. Второ, ще се предотврати опасността да се наруши автентичността на ценните електронни документи. Създадени само в електронен формат и не отпечатвани на хартия, съдържанието на ценните електронни документи може да бъде лесно манипулирано. Гаранция за автентичността им се дава от електронния подпис, с който са скрепени документите, от цифровия сертификат на самата система или други системи за автентикация, които да гарантират не само информационната, но и доказателствена функция на е-документите. Ако това не се осигури могат да бъдат нарушени както законни права на граждани (граждански, имуществени и др.), така и държавното управление като цяло.

Стратегията е отворена към изменения и допълнения при възникване на нови обстоятелства и потребности, и при необходимост ще бъде своевременно актуализирана.


Дата на откриване: 6.2.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 20.2.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 февруари 2014 г. 09:13:59 ч.
Ivanasen

Стига стратегии!!!

Моля да спрете да пишете стратегии!!! Такава стратегия не ни е необходима. Може да помислете единствено за едно или двугодишна програма. Тогава ще има смисъл. Иначе за какво са тези доклади на вицепремиера Бобева - само да си говорим?!